Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban lãnh đạo Chi hội Blockchain

18/05/2018 - Trần Văn Trọng

Ngày 11 tháng 5 năm 2018, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam ban hành Quyết định bổ nhiệm nhân sự Ban lãnh đạo Chi hội Blockchain. 


Với mục tiêu thúc đẩy Blockchain trong nhiều lĩnh vực để đi vào ứng dụng thực tế, thành phần Ban lãnh đạo Chi hội bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực Blockchain và một số lĩnh vực như chuyển phát, viễn thông... đây là những lĩnh vực có tác động lớn tới sự phát triển kinh tế Việt Nam.

Theo đó, ông Bùi Trung Kiên, Tổ trưởng Tổ triển khai dự án Kinh doanh Online thuộc Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông Vinaphone - VNPT, Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam được bầu là Chi hội trưởng Chi hội Blockchain Việt Nam.

Các chức danh Phó Chi hội trưởng bao gồm:

  1.  Ông Đỗ Văn Long, Giám đốc Chiến lược, Công ty Infinity Blockchain Labs;
  2. Ông PGS. TS Huỳnh Tường Nguyên, Đại học Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh;
  3. Ông Ôn Như Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam;
  4. Ông Trần Văn Trọng, Chánh Văn phòng, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Chi hội trưởng chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành và Chủ tịch Hiệp hội, có trách nhiệm trình Ban Chấp hành dự thảo Quy chế hoạt động của Chi hội và hoạt động theo đúng Quy chế được phê duyệt, Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.


Các Phó Chi hội trưởng chịu trách nhiệm trước Chi hội trưởng, triển khai các nhiệm vụ theo phân công của Chi hội trưởng, Quy chế hoạt động của Chi hội, Điều lệ Hiệp hội và quy định pháp luật.

VECOM.

Tags : >
VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN: