Chapter Blockchain trực thuộc Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

XEM NGAY!

VBC

VBC - Chapter Blockchain trực thuộc Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) ra đời với mục tiêu thúc đẩy ứng dụng công nghệ blockchain trong các hoạt động kinh tế, nâng cao hiệu quả kinh doanh của các hội viên Hiệp hội cũng như các tổ chức, doanh nghiệp liên quan tới kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên, lĩnh vực công nghệ tài chính và gây quỹ từ tiền số không nằm trong danh mục hoạt động của Chi hội.

GIỚI THIỆU VỀ CHI HỘI VBC

Xem chi tiết!

ĐĂNG KÝ NGAY!

Đơn vị tổ chức:

Đơn vị hỗ trợ:

Khách mời:

Thời gian: 20h00-21h30 Chủ Nhật ngày 14/11/2021

Hình thức: 

MR. NGUYỄN THẾ CƯỜNG

MR. LUCID HOÀNG

MR. LEON TRƯƠNG

MR. STEPHEN PHAN

CEO & Co-Founder Vconomics

Founder & CTO Ufin

President DTS

Founder & CEO Calo App

Đơn vị bảo trợ:

Blockchain Talk #5

CHÂN DUNG THẾ HỆ CÔNG TY BLOCKCHAIN MỚI. HỌ LÀ AI?

MR. PHẠM QUỐC BẢO

Founder Monihub & CEO Moniwar

Blockchain Talk là chuỗi chương trình bàn luận cùng chuyên gia về ứng dụng Blockchain trong kinh doanh. Được khởi xướng và bảo trợ bởi Chi Hội Blockchain Việt Nam (VBC) trực thuộc Hiệp Hội TMĐT Việt Nam (VECOM) phối hợp cùng Chi Hội Blockchain BAS trực thuộc Liên Minh Chuyển Đổi Số DTS. Tổ chức bởi Học Viện Đào Tạo Blockchain Việt Nam VEBA. Được hỗ trợ thực hiện bởi IM GROUP & BeeST.

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN

Làn sóng Blockchain mới khác gì so với làn sóng trước đây? 

01

Blockchain đang được ứng dụng trong những lĩnh vực thực tiễn nào? 

02

Blockchain đang mở ra cánh cửa mới cho doanh nghiệp Startup mới?

03

NỘI DUNG BUỔI TALK #5

Ổn định

20h00 - 20h15

Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời

20h15 - 20h20

Tọa đàm: Phần chia sẻ của các khách mời về các chủ đề liên quan

20h20 - 21h00

- Mr Nguyễn Thế Cường - CEO & Co-Founder Vconomics, Mr Lucid Hoang - Founder &CTO Ufin, Mr Stephen Phan - Founder & CEO Calo App, Mr Phạm Quốc Bảo - CEO Monihub & Founder Moniwar.

Giao lưu khách mời: Trả lời câu hỏi của khán giả

21h00 - 21h20

Kết thúc - Giới thiệu về chương trình Talk #6

21h20 - 21h30

ĐĂNG KÝ NGAY!

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) là một tổ chức phi Chính phủ với hội viên là các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trực tiếp... Xem thêm

Liên minh Chuyển đổi số DTS là Liên minh những cá nhân, tổ chức uy tín hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, dịch vụ, công nghệ... Xem thêm

ĐƠN VỊ VẬN HÀNH

Là học viện đã hoạt động 10 năm, đào tạo hơn 200.000 người kinh doanh trên khắp cả nước. Học viên có thể học lại và được kèm cặp, hướng dẫn thực hành trên nền tảng số... Xem thêm

Nội dung Blockchain Talk #5

Đăng ký Talk #5

ĐĂNG KÝ THAM DỰ BLOCKCHAIN TALK #5

ĐĂNG KÝ